پنجمین سالگرد مرحوم حاج حبیب‌الله عسگراولادی

Home / پنجمین سالگرد مرحوم حاج حبیب‌الله عسگراولادی

پنجمین سالگرد مرحوم حاج حبیب‌الله عسگراولادی
پنجمین سالگرد مرحوم حاج حبیب الله عسگراولادی امشب در موسسه شهدای موتلفه با حضور شخصیت های سیاسی برگزار شد.

پنجمین سالگرد مرحوم حاج حبیب‌الله عسگراولادی

پنجمین سالگرد مرحوم حاج حبیب الله عسگراولادی امشب در موسسه شهدای موتلفه با حضور شخصیت های سیاسی برگزار شد.
پنجمین سالگرد مرحوم حاج حبیب‌الله عسگراولادی