پست دیدبانی در سوریه ساخته می‌شود

Home / پست دیدبانی در سوریه ساخته می‌شود

پست دیدبانی در سوریه ساخته می‌شود
وزیر دفاع آمریکا از آغاز ساخت پست‌های دیدبانی این کشور در مناطق شمالی سوریه خبر داد.

پست دیدبانی در سوریه ساخته می‌شود

وزیر دفاع آمریکا از آغاز ساخت پست‌های دیدبانی این کشور در مناطق شمالی سوریه خبر داد.
پست دیدبانی در سوریه ساخته می‌شود