پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بین‌المللی دانشگاه شریف در حوزه‌ آب

Home / پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بین‌المللی دانشگاه شریف در حوزه‌ آب

پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بین‌المللی دانشگاه شریف در حوزه‌ آب
معاون بین‌الملل دانشگاه صنعتی شریف از انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بین‌المللی در حوزه‌های آب، محیط‌زیست و انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد.

پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بین‌المللی دانشگاه شریف در حوزه‌ آب

معاون بین‌الملل دانشگاه صنعتی شریف از انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بین‌المللی در حوزه‌های آب، محیط‌زیست و انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد.
پروژه‌های تحقیقاتی مشترک بین‌المللی دانشگاه شریف در حوزه‌ آب