پرسپولیس باید صاحب مدیرعامل شود

Home / پرسپولیس باید صاحب مدیرعامل شود

پرسپولیس باید صاحب مدیرعامل شود
مربی سابق پرسپولیس گفت: باتوجه به اهمیت فصل نقل و انتقالات پرسپولیس باید صاحب مدیرعامل شود.

پرسپولیس باید صاحب مدیرعامل شود

مربی سابق پرسپولیس گفت: باتوجه به اهمیت فصل نقل و انتقالات پرسپولیس باید صاحب مدیرعامل شود.
پرسپولیس باید صاحب مدیرعامل شود