پخش سریال «حوالی پاییز» قطعی شد /اتمام داستان «دلدادگان»

Home / پخش سریال «حوالی پاییز» قطعی شد /اتمام داستان «دلدادگان»

پخش سریال «حوالی پاییز» قطعی شد /اتمام داستان «دلدادگان»
بزودی سریال 22 قسمتی «حوالی پاییز» به جای «دلدادگان» از شبکه3 سیما پخش می‌شود.

پخش سریال «حوالی پاییز» قطعی شد /اتمام داستان «دلدادگان»

بزودی سریال 22 قسمتی «حوالی پاییز» به جای «دلدادگان» از شبکه3 سیما پخش می‌شود.
پخش سریال «حوالی پاییز» قطعی شد /اتمام داستان «دلدادگان»