پاتوسی به استقلال می‌پیوندد

Home / پاتوسی به استقلال می‌پیوندد

پاتوسی به استقلال می‌پیوندد
هافبک-مهاجم اهل آفریقای جنوبی با اعلام باشگاه کیپ تاون به استقلال تهران می‌پیوندد.

پاتوسی به استقلال می‌پیوندد

هافبک-مهاجم اهل آفریقای جنوبی با اعلام باشگاه کیپ تاون به استقلال تهران می‌پیوندد.
پاتوسی به استقلال می‌پیوندد