وقتی سرمایه‌ برای تولید و توزیع دغدغه می‌شود

Home / وقتی سرمایه‌ برای تولید و توزیع دغدغه می‌شود

وقتی سرمایه‌ برای تولید و توزیع دغدغه می‌شود
مدیر شرکت نوژان ذهن آریایی تولیدکننده محصولات تزیینی کامپوزیتی نیاز به سرمایه‌گذاری کافی در تولید و توزیع را از مهم‌ترین دغدغه‌های این شرکت عنوان می‌کند.

وقتی سرمایه‌ برای تولید و توزیع دغدغه می‌شود

مدیر شرکت نوژان ذهن آریایی تولیدکننده محصولات تزیینی کامپوزیتی نیاز به سرمایه‌گذاری کافی در تولید و توزیع را از مهم‌ترین دغدغه‌های این شرکت عنوان می‌کند.
وقتی سرمایه‌ برای تولید و توزیع دغدغه می‌شود