وضعیت دریاچه ارومیه چنگی به دل نمی‌زند

Home / وضعیت دریاچه ارومیه چنگی به دل نمی‌زند

وضعیت دریاچه ارومیه چنگی به دل نمی‌زند
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت دریاچه ارومیه چنگی به دل نمی‌زند، گفت: وزارت نیرو مدیریت مناسبی برای دریاچه ارومیه اعمال نکرده است.

وضعیت دریاچه ارومیه چنگی به دل نمی‌زند

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت دریاچه ارومیه چنگی به دل نمی‌زند، گفت: وزارت نیرو مدیریت مناسبی برای دریاچه ارومیه اعمال نکرده است.
وضعیت دریاچه ارومیه چنگی به دل نمی‌زند