ورود دوچرخه‌های تاشو در تمام روزهای هفته به مترو آزاد است

Home / ورود دوچرخه‌های تاشو در تمام روزهای هفته به مترو آزاد است

ورود دوچرخه‌های تاشو در تمام روزهای هفته به مترو آزاد است
مشاور معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: دوچرخه‌سواران دوچرخه‌های تا‌شو در تمام ایام هفته می‌توانند از مترو استفاده کنند.

ورود دوچرخه‌های تاشو در تمام روزهای هفته به مترو آزاد است

مشاور معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: دوچرخه‌سواران دوچرخه‌های تا‌شو در تمام ایام هفته می‌توانند از مترو استفاده کنند.
ورود دوچرخه‌های تاشو در تمام روزهای هفته به مترو آزاد است