واکنش محیط‌زیست به حیوان آزاری ایلام

Home / واکنش محیط‌زیست به حیوان آزاری ایلام

واکنش محیط‌زیست به حیوان آزاری ایلام
مدیر روابط عمومی محیط زیست ایلام گفت: هنوز شواهدی مبنی بر وقوع حیوان آزاری در ایلام نیست و با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

واکنش محیط‌زیست به حیوان آزاری ایلام

مدیر روابط عمومی محیط زیست ایلام گفت: هنوز شواهدی مبنی بر وقوع حیوان آزاری در ایلام نیست و با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
واکنش محیط‌زیست به حیوان آزاری ایلام