واکنش دانشگاه به ژن‌سالاری یا شایسته‌سالاری در انتصابات چیست

Home / واکنش دانشگاه به ژن‌سالاری یا شایسته‌سالاری در انتصابات چیست

واکنش دانشگاه به ژن‌سالاری یا شایسته‌سالاری در انتصابات چیست
پدیده «ژن خوب» اصطلاحی است که شاید مدت زیادی از طرح آن در جامعه نگذشته است اما سال‌هاست شاهد انتصاباتی بر پایه روابط فامیلی در کشور هستیم.

واکنش دانشگاه به ژن‌سالاری یا شایسته‌سالاری در انتصابات چیست

پدیده «ژن خوب» اصطلاحی است که شاید مدت زیادی از طرح آن در جامعه نگذشته است اما سال‌هاست شاهد انتصاباتی بر پایه روابط فامیلی در کشور هستیم.
واکنش دانشگاه به ژن‌سالاری یا شایسته‌سالاری در انتصابات چیست