واکنش ایران به سفر نتانیاهو به عمان

Home / واکنش ایران به سفر نتانیاهو به عمان

واکنش ایران به سفر نتانیاهو به عمان
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به سفر نتانیاهو به عمان گفت: لابی صهيونيستی برای عادی‌سازی مناسبات ديپلماتيک با غاصبان قبله اول مسلمین فعال‌تر شده‌‌اند.

واکنش ایران به سفر نتانیاهو به عمان

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به سفر نتانیاهو به عمان گفت: لابی صهيونيستی برای عادی‌سازی مناسبات ديپلماتيک با غاصبان قبله اول مسلمین فعال‌تر شده‌‌اند.
واکنش ایران به سفر نتانیاهو به عمان