واکنش آیت‌الله نوری‌همدانی به تحریم‌های آمریکا

Home / واکنش آیت‌الله نوری‌همدانی به تحریم‌های آمریکا

واکنش آیت‌الله نوری‌همدانی به تحریم‌های آمریکا
آیت‌الله نوری‌همدانی مرجع تقلید شیعه به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ملت ایران واکنش نشان داد.

واکنش آیت‌الله نوری‌همدانی به تحریم‌های آمریکا

آیت‌الله نوری‌همدانی مرجع تقلید شیعه به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ملت ایران واکنش نشان داد.
واکنش آیت‌الله نوری‌همدانی به تحریم‌های آمریکا