واندانا شیوا؛ بانوی مبارز هند

Home / واندانا شیوا؛ بانوی مبارز هند

واندانا شیوا؛ بانوی مبارز هند
واندانا شیوا محقق، فعال محیط زیست، منتقد و فعال سیاسی ضدجهانی‌سازی است و تاکنون بیش از 20 کتاب نوشته است.

واندانا شیوا؛ بانوی مبارز هند

واندانا شیوا محقق، فعال محیط زیست، منتقد و فعال سیاسی ضدجهانی‌سازی است و تاکنون بیش از 20 کتاب نوشته است.
واندانا شیوا؛ بانوی مبارز هند