هیچ نشانه ای از رونق مسکن دیده نمی شود

Home / هیچ نشانه ای از رونق مسکن دیده نمی شود

هیچ نشانه ای از رونق مسکن دیده نمی شود
در حالی سخنگوی دولت از رونق نسبی بازار مسکن خبر داده که عضو انجمن انبوه سازان استان تهران با تاکید بر این که هیچ نشانه ای از رونق در مسکن دیده نمی شود، گفت: در حوزه ساخت و ساز دچار رکود شده ایم و دولت باید زیرساختهای لازم برای تولید را فراهم کند.

هیچ نشانه ای از رونق مسکن دیده نمی شود

در حالی سخنگوی دولت از رونق نسبی بازار مسکن خبر داده که عضو انجمن انبوه سازان استان تهران با تاکید بر این که هیچ نشانه ای از رونق در مسکن دیده نمی شود، گفت: در حوزه ساخت و ساز دچار رکود شده ایم و دولت باید زیرساختهای لازم برای تولید را فراهم کند.
هیچ نشانه ای از رونق مسکن دیده نمی شود

پرس نیوز