هیرو بالاخره باخت/ پیروزی روحیه‌بخش گروه بهمن و نامی‌نو

Home / هیرو بالاخره باخت/ پیروزی روحیه‌بخش گروه بهمن و نامی‌نو

هیرو بالاخره باخت/ پیروزی روحیه‌بخش گروه بهمن و نامی‌نو
تیم هیرو در هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال بانوان مقابل دانشگاه آزاد باخت تا نوار پیروزی‌های این تیم قطع شود.

هیرو بالاخره باخت/ پیروزی روحیه‌بخش گروه بهمن و نامی‌نو

تیم هیرو در هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال بانوان مقابل دانشگاه آزاد باخت تا نوار پیروزی‌های این تیم قطع شود.
هیرو بالاخره باخت/ پیروزی روحیه‌بخش گروه بهمن و نامی‌نو