هیئت امنیتی مصر با یک مقام مقاومت فلسطین دیدار کرد

Home / هیئت امنیتی مصر با یک مقام مقاومت فلسطین دیدار کرد

هیئت امنیتی مصر با یک مقام مقاومت فلسطین دیدار کرد
هیئت امنیتی مصر که به ریاست مسئول پرونده فلسطین در سازمان اطلاعات مصر به غزه سفر کرده است، نشست محرمانه‌ای با رئیس جنبش مقاومت اسلامی حماس برگزار کرد.

هیئت امنیتی مصر با یک مقام مقاومت فلسطین دیدار کرد

هیئت امنیتی مصر که به ریاست مسئول پرونده فلسطین در سازمان اطلاعات مصر به غزه سفر کرده است، نشست محرمانه‌ای با رئیس جنبش مقاومت اسلامی حماس برگزار کرد.
هیئت امنیتی مصر با یک مقام مقاومت فلسطین دیدار کرد