همه مکلف به احترام و دفاع از بسیج هستیم

Home / همه مکلف به احترام و دفاع از بسیج هستیم

همه مکلف به احترام و دفاع از بسیج هستیم
استاندار زنجان شجره طیبه بسیج را از یادگارهای امام راحل و مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: همه مکلف به احترام و دفاع از این یادگار ارزشمند ولایت هستیم.

همه مکلف به احترام و دفاع از بسیج هستیم

استاندار زنجان شجره طیبه بسیج را از یادگارهای امام راحل و مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: همه مکلف به احترام و دفاع از این یادگار ارزشمند ولایت هستیم.
همه مکلف به احترام و دفاع از بسیج هستیم