همه سرمایه مدیریتی اصلاح‌طلبان آخوندی است؟

Home / همه سرمایه مدیریتی اصلاح‌طلبان آخوندی است؟

همه سرمایه مدیریتی اصلاح‌طلبان آخوندی است؟
مدیرمسئول روزنامه خراسان با ارسال پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «آیا واقعا همه سرمایه مدیریتی اصلاح‌طلبان همین (آخوندی) است».

همه سرمایه مدیریتی اصلاح‌طلبان آخوندی است؟

مدیرمسئول روزنامه خراسان با ارسال پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «آیا واقعا همه سرمایه مدیریتی اصلاح‌طلبان همین (آخوندی) است».
همه سرمایه مدیریتی اصلاح‌طلبان آخوندی است؟