همه‌چیز درباره طرح صدف پارک فناوری پردیس

Home / همه‌چیز درباره طرح صدف پارک فناوری پردیس

همه‌چیز درباره طرح صدف پارک فناوری پردیس
طرح توانمندسازی صدف به همت پارک فناوری پردیس به کمک دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی برای آشنایی با مهارت‌های کاربردی و اجتماعی آمده است.

همه‌چیز درباره طرح صدف پارک فناوری پردیس

طرح توانمندسازی صدف به همت پارک فناوری پردیس به کمک دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی برای آشنایی با مهارت‌های کاربردی و اجتماعی آمده است.
همه‌چیز درباره طرح صدف پارک فناوری پردیس