همایش دستاوردهای انقلاب اسلامی در دانشگاه مراغه برگزار می‌شود

Home / همایش دستاوردهای انقلاب اسلامی در دانشگاه مراغه برگزار می‌شود

همایش دستاوردهای انقلاب اسلامی در دانشگاه مراغه برگزار می‌شود
عضو شورای عالی فضای مجازی با حضور در دانشگاه مراغه به پرسش‌های دانشجویان درخصوص دستاوردهای انقلاب اسلامی پاسخ می‌دهد.

همایش دستاوردهای انقلاب اسلامی در دانشگاه مراغه برگزار می‌شود

عضو شورای عالی فضای مجازی با حضور در دانشگاه مراغه به پرسش‌های دانشجویان درخصوص دستاوردهای انقلاب اسلامی پاسخ می‌دهد.
همایش دستاوردهای انقلاب اسلامی در دانشگاه مراغه برگزار می‌شود