همایش بین‌المللی حمایت از مردم مظلوم یمن امروز برگزار می‌شود

Home / همایش بین‌المللی حمایت از مردم مظلوم یمن امروز برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی حمایت از مردم مظلوم یمن امروز برگزار می‌شود
سازمان بسیج مستضعفین در نظر دارد به‌مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج، همایش بین‌المللی حمایت از مردم مظلوم و مقاوم یمن را برگزار کند.

همایش بین‌المللی حمایت از مردم مظلوم یمن امروز برگزار می‌شود

سازمان بسیج مستضعفین در نظر دارد به‌مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج، همایش بین‌المللی حمایت از مردم مظلوم و مقاوم یمن را برگزار کند.
همایش بین‌المللی حمایت از مردم مظلوم یمن امروز برگزار می‌شود