هلاکت عاملی اصلی حمله تروریستی اهواز در عراق

Home / هلاکت عاملی اصلی حمله تروریستی اهواز در عراق

هلاکت عاملی اصلی حمله تروریستی اهواز در عراق
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه از هلاکت طراح اصلی حادثه تروریستی اهواز در عراق خبر داد.

هلاکت عاملی اصلی حمله تروریستی اهواز در عراق

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه از هلاکت طراح اصلی حادثه تروریستی اهواز در عراق خبر داد.
هلاکت عاملی اصلی حمله تروریستی اهواز در عراق