هشدار به خانواده‌ها درباره شهریه مدارس غیردولتی

Home / هشدار به خانواده‌ها درباره شهریه مدارس غیردولتی

هشدار به خانواده‌ها درباره شهریه مدارس غیردولتی

رئیس سازمان مدارس غیردولتی با اشاره به اینکه برخی مدارس از سال ۸۴ مورد بازرسی قرار نگرفته‌اند، گفت: خانواده‌ها هر شهریه‌ای را که مدرسه از آنها تقاضا دارد، پرداخت نکنند. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، گزارشی با عنوان فوق …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

هشدار به خانواده‌ها درباره شهریه مدارس غیردولتی

رئیس سازمان مدارس غیردولتی با اشاره به اینکه برخی مدارس از سال ۸۴ مورد بازرسی قرار نگرفته‌اند، گفت: خانواده‌ها هر شهریه‌ای را که مدرسه از آنها تقاضا دارد، پرداخت نکنند. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، گزارشی با عنوان فوق …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

هشدار به خانواده‌ها درباره شهریه مدارس غیردولتی

ganool review