هر آنچه که باید در مورد مغز و بیماری آلزایمر بدانیم

Home / هر آنچه که باید در مورد مغز و بیماری آلزایمر بدانیم

هر آنچه که باید در مورد مغز و بیماری آلزایمر بدانیم
هر فرد می‌تواند با رعایت سبک زندگی سالم، ورزش، فعالیت ذهنی و تغذیه سالم از مغز خود در برابر پیری محافظت کند و با این روش از ابتلا به آلزایمر پیشگیری می‌‌کند.

هر آنچه که باید در مورد مغز و بیماری آلزایمر بدانیم

هر فرد می‌تواند با رعایت سبک زندگی سالم، ورزش، فعالیت ذهنی و تغذیه سالم از مغز خود در برابر پیری محافظت کند و با این روش از ابتلا به آلزایمر پیشگیری می‌‌کند.
هر آنچه که باید در مورد مغز و بیماری آلزایمر بدانیم