هدف عبدالله نوری تطهیر عناصر فتنه بود/ پشت‌پرده دعوت مرجع تقلید

Home / هدف عبدالله نوری تطهیر عناصر فتنه بود/ پشت‌پرده دعوت مرجع تقلید

هدف عبدالله نوری تطهیر عناصر فتنه بود/ پشت‌پرده دعوت مرجع تقلید
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی یکی از اهداف دعوت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی به منزل نوری را تطهیر عناصر فتنه و روی کار آمدن آنان بر عرصه سیاست دانست.

هدف عبدالله نوری تطهیر عناصر فتنه بود/ پشت‌پرده دعوت مرجع تقلید

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی یکی از اهداف دعوت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی به منزل نوری را تطهیر عناصر فتنه و روی کار آمدن آنان بر عرصه سیاست دانست.
هدف عبدالله نوری تطهیر عناصر فتنه بود/ پشت‌پرده دعوت مرجع تقلید