هادی با برد شروع کرد

Home / هادی با برد شروع کرد

هادی با برد شروع کرد
آزادکار تیم ملی کشتی در گام نخست رقابت‌های جهانی مجارستان با پیروزی کشتی‌هایش را شروع کرد.

هادی با برد شروع کرد

آزادکار تیم ملی کشتی در گام نخست رقابت‌های جهانی مجارستان با پیروزی کشتی‌هایش را شروع کرد.
هادی با برد شروع کرد