نگین آلتونی راهی نیمه‌نهایی شد

Home / نگین آلتونی راهی نیمه‌نهایی شد

نگین آلتونی راهی نیمه‌نهایی شد
نگین آلتونی در وزن ۵۹+ کاراته المپیک جوانان آرژانتین، به نیمه‌نهایی راه یافت.

نگین آلتونی راهی نیمه‌نهایی شد

نگین آلتونی در وزن ۵۹+ کاراته المپیک جوانان آرژانتین، به نیمه‌نهایی راه یافت.
نگین آلتونی راهی نیمه‌نهایی شد