نگاه ویژه دانشگاه آزاد به استعدادیابی برای تیم‌های باشگاهی و ملی

Home / نگاه ویژه دانشگاه آزاد به استعدادیابی برای تیم‌های باشگاهی و ملی

نگاه ویژه دانشگاه آزاد به استعدادیابی برای تیم‌های باشگاهی و ملی
سرپرست اداره‌ کل تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی از نگاه ویژه‌ این دانشگاه به ورزش‌های پرمدال در بخش پایه  و استعدادیابی برای تیم‌های باشگاهی و ملی خبرداد.

نگاه ویژه دانشگاه آزاد به استعدادیابی برای تیم‌های باشگاهی و ملی

سرپرست اداره‌ کل تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی از نگاه ویژه‌ این دانشگاه به ورزش‌های پرمدال در بخش پایه  و استعدادیابی برای تیم‌های باشگاهی و ملی خبرداد.
نگاه ویژه دانشگاه آزاد به استعدادیابی برای تیم‌های باشگاهی و ملی