نکات کلیدی جهت رعایت سلامت کنکوریها

Home / نکات کلیدی جهت رعایت سلامت کنکوریها

نکات کلیدی جهت رعایت سلامت کنکوریها

  افراد باید با توجه به توانایی، پتانسیل، استعداد و سطح پایه علمی خود برنامه ریزی ویژه‌ای را برای موفقیت تحصیلی برای خود در نظر بگیرند. آیدا مهری کارشناس ارشد روانشناسی بالینی گفت: کنکور سراسری به دلیل نقش موثر و اهمیت بالای آن در آینده دانش‌آموزان رقابتی فشرده را در این قشر ایجاد می‌کند و […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نکات کلیدی جهت رعایت سلامت کنکوریها

  افراد باید با توجه به توانایی، پتانسیل، استعداد و سطح پایه علمی خود برنامه ریزی ویژه‌ای را برای موفقیت تحصیلی برای خود در نظر بگیرند. آیدا مهری کارشناس ارشد روانشناسی بالینی گفت: کنکور سراسری به دلیل نقش موثر و اهمیت بالای آن در آینده دانش‌آموزان رقابتی فشرده را در این قشر ایجاد می‌کند و […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نکات کلیدی جهت رعایت سلامت کنکوریها