نوسان بیش از 3 هزار تومانی قیمت موز در بازار

Home / نوسان بیش از 3 هزار تومانی قیمت موز در بازار

نوسان بیش از 3 هزار تومانی قیمت موز در بازار
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران گفت: قیمت هر کیلوگرم موز در میوه‌فروشی‌های پایتخت از 9 هزار و 500 تومان تا 12 هزار و 500 تومان متغیر است.

نوسان بیش از 3 هزار تومانی قیمت موز در بازار

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران گفت: قیمت هر کیلوگرم موز در میوه‌فروشی‌های پایتخت از 9 هزار و 500 تومان تا 12 هزار و 500 تومان متغیر است.
نوسان بیش از 3 هزار تومانی قیمت موز در بازار