نهم دی‌ برگ زرین دفتر تاریخ انقلاب اسلامی است

Home / نهم دی‌ برگ زرین دفتر تاریخ انقلاب اسلامی است

نهم دی‌ برگ زرین دفتر تاریخ انقلاب اسلامی است
سازمان اوقاف و امور خیریه با صدور اطلاعیه‌ای فرارسیدن سالروز حماسه نهم دی‌ را تبریک گفت و یاد و خاطره حضور آگاهانه ملت ایران را گرامی داشت.

نهم دی‌ برگ زرین دفتر تاریخ انقلاب اسلامی است

سازمان اوقاف و امور خیریه با صدور اطلاعیه‌ای فرارسیدن سالروز حماسه نهم دی‌ را تبریک گفت و یاد و خاطره حضور آگاهانه ملت ایران را گرامی داشت.
نهم دی‌ برگ زرین دفتر تاریخ انقلاب اسلامی است