نمایش «ظهر روز دهم» در سینما تئاتر کانون

Home / نمایش «ظهر روز دهم» در سینما تئاتر کانون

نمایش «ظهر روز دهم» در سینما تئاتر کانون
نمایش «ظهر روز دهم» به کارگردانی و نویسندگی صادق کیانی مقدم در سینما تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روی صحنه می‌رود.

نمایش «ظهر روز دهم» در سینما تئاتر کانون

نمایش «ظهر روز دهم» به کارگردانی و نویسندگی صادق کیانی مقدم در سینما تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روی صحنه می‌رود.
نمایش «ظهر روز دهم» در سینما تئاتر کانون