نقش دانشگاه در ترویج ارزش‎های مقدس انقلاب اسلامی مهم است

Home / نقش دانشگاه در ترویج ارزش‎های مقدس انقلاب اسلامی مهم است

نقش دانشگاه در ترویج ارزش‎های مقدس انقلاب اسلامی مهم است
نماینده ولی‌فقیه در استان سیستان و بلوچستان نقش دانشگاه را در ترویج و تبیین ارزش‎های مقدس انقلاب اسلامی بسیار مهم و ارزشمند دانست.

نقش دانشگاه در ترویج ارزش‎های مقدس انقلاب اسلامی مهم است

نماینده ولی‌فقیه در استان سیستان و بلوچستان نقش دانشگاه را در ترویج و تبیین ارزش‎های مقدس انقلاب اسلامی بسیار مهم و ارزشمند دانست.
نقش دانشگاه در ترویج ارزش‎های مقدس انقلاب اسلامی مهم است