نقش تأثیرگذار حشدالشعبی در مرحله پساداعش

Home / نقش تأثیرگذار حشدالشعبی در مرحله پساداعش

نقش تأثیرگذار حشدالشعبی در مرحله پساداعش
سفیر سابق ایران در عراق گفت: نیروهای حشدالشعبی در دوران پساداعش سعی کردند علاوه بر بخش نظامی از جایگاه سیاسی و اقتصادی نیز به مردم عراق خدمت‌رسانی کنند.

نقش تأثیرگذار حشدالشعبی در مرحله پساداعش

سفیر سابق ایران در عراق گفت: نیروهای حشدالشعبی در دوران پساداعش سعی کردند علاوه بر بخش نظامی از جایگاه سیاسی و اقتصادی نیز به مردم عراق خدمت‌رسانی کنند.
نقش تأثیرگذار حشدالشعبی در مرحله پساداعش