نفرات برتر کنکور سراسری سال 1395

Home / نفرات برتر کنکور سراسری سال 1395

نفرات برتر کنکور سراسری سال 1395

اسامی و تصاویر نفرات برتر کنکور سراسری سال 1395                       گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی: احسان شریفیان از تهرانامیر محمد فرزانه از شمیراناتکوشا جافریان از تهرانحسین مقدس از سیرجانفراز …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نفرات برتر کنکور سراسری سال 1395

اسامی و تصاویر نفرات برتر کنکور سراسری سال 1395                       گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی: احسان شریفیان از تهرانامیر محمد فرزانه از شمیراناتکوشا جافریان از تهرانحسین مقدس از سیرجانفراز …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نفرات برتر کنکور سراسری سال 1395