نظارت بر تنظیم بازار با حضور وزیر اطلاعات در کمیسیون اقتصادی مجلس

Home / نظارت بر تنظیم بازار با حضور وزیر اطلاعات در کمیسیون اقتصادی مجلس

نظارت بر تنظیم بازار با حضور وزیر اطلاعات در کمیسیون اقتصادی مجلس
نمایندگان در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای با حضور وزیر اطلاعات آخرین وضعیت نظارت بر قیمت کالاهای اساسی را بررسی می‌کنند.

نظارت بر تنظیم بازار با حضور وزیر اطلاعات در کمیسیون اقتصادی مجلس

نمایندگان در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای با حضور وزیر اطلاعات آخرین وضعیت نظارت بر قیمت کالاهای اساسی را بررسی می‌کنند.
نظارت بر تنظیم بازار با حضور وزیر اطلاعات در کمیسیون اقتصادی مجلس