نشست لاله‌پژوهی در قم برگزار می‌شود

Home / نشست لاله‌پژوهی در قم برگزار می‌شود

نشست لاله‌پژوهی در قم برگزار می‌شود
مؤسسه روایت سیره شهدا هر هفته با حضور طلاب و فضلای حوزه علمیه، نشست لاله‌پژوهی را در قم برگزار می‌کند.

نشست لاله‌پژوهی در قم برگزار می‌شود

مؤسسه روایت سیره شهدا هر هفته با حضور طلاب و فضلای حوزه علمیه، نشست لاله‌پژوهی را در قم برگزار می‌کند.
نشست لاله‌پژوهی در قم برگزار می‌شود