نرخ مکالمه زائران اربعین کاهش یافت

Home / نرخ مکالمه زائران اربعین کاهش یافت

نرخ مکالمه زائران اربعین کاهش یافت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با هیأت عراقی گفت: برای کاهش نرخ مکالمه‌ها در اربعین توافق شد.

نرخ مکالمه زائران اربعین کاهش یافت

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با هیأت عراقی گفت: برای کاهش نرخ مکالمه‌ها در اربعین توافق شد.
نرخ مکالمه زائران اربعین کاهش یافت