نخستین گروه دانشجویان دکتری به آلمان اعزام می شوند

Home / نخستین گروه دانشجویان دکتری به آلمان اعزام می شوند

نخستین گروه دانشجویان دکتری به آلمان اعزام می شوند

نخستین گروه دانشجویان ایرانی دوره دکتری، برای گذراندن دوره های ۶ تا حداکثر ۹ ماهه فرصت مطالعاتی با استفاده از بورس مشترک به دانشگاه های آلمان اعزام می شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد همکاری مشترک میان وزارت علوم، تحقیقات …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نخستین گروه دانشجویان دکتری به آلمان اعزام می شوند

نخستین گروه دانشجویان ایرانی دوره دکتری، برای گذراندن دوره های ۶ تا حداکثر ۹ ماهه فرصت مطالعاتی با استفاده از بورس مشترک به دانشگاه های آلمان اعزام می شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد همکاری مشترک میان وزارت علوم، تحقیقات …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نخستین گروه دانشجویان دکتری به آلمان اعزام می شوند

آخرین اخبار ورزشی