نتایج کنکور 96 در روز شنبه اعلام می شود

Home / نتایج کنکور 96 در روز شنبه اعلام می شود

نتایج کنکور 96 در روز شنبه اعلام می شود

فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي تحصيلي با آزمون و همچنين رشته‌هاي تحصيلي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي آزمون مذكور در روز شنبه مورخ 96/06/25 از طريق سايت سنجش اعلام مي‌گردد. لذا از داوطلباني كه در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي اين آزمون قرار مي‌گيرند …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نتایج کنکور 96 در روز شنبه اعلام می شود

فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي تحصيلي با آزمون و همچنين رشته‌هاي تحصيلي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي آزمون مذكور در روز شنبه مورخ 96/06/25 از طريق سايت سنجش اعلام مي‌گردد. لذا از داوطلباني كه در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي اين آزمون قرار مي‌گيرند …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نتایج کنکور 96 در روز شنبه اعلام می شود