نتایج کارشناسی ارشد نیمه دوم شهریور ماه 95 اعلام می شود

Home / نتایج کارشناسی ارشد نیمه دوم شهریور ماه 95 اعلام می شود

نتایج کارشناسی ارشد نیمه دوم شهریور ماه 95 اعلام می شود

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: آزمون کارشناسی ارشد به خوبی برگزار شده و در مراحل پایان تصحیح است و نتایج نهایی نیمه دوم شهریور ماه اعلام می شود. مراحل تصحیح آزمون کارشناسی ارشد در مراحل پایانی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نتایج کارشناسی ارشد نیمه دوم شهریور ماه 95 اعلام می شود

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: آزمون کارشناسی ارشد به خوبی برگزار شده و در مراحل پایان تصحیح است و نتایج نهایی نیمه دوم شهریور ماه اعلام می شود. مراحل تصحیح آزمون کارشناسی ارشد در مراحل پایانی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نتایج کارشناسی ارشد نیمه دوم شهریور ماه 95 اعلام می شود

عکس جدید اینستاگرام