نتایج پذیرش استعداد درخشان بدون آزمون گروه پزشکی سال 96 اعلام شد

Home / نتایج پذیرش استعداد درخشان بدون آزمون گروه پزشکی سال 96 اعلام شد

نتایج پذیرش استعداد درخشان بدون آزمون گروه پزشکی سال 96 اعلام شد

اسامی پذیرفته شدگان استعداد درخشان بدون آزمون رشته های گروه پزشکی در آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۶-۹۷ منتشر شد. به گزارش خبرنگار مهر، اسامی این پذیرفته شدگان در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است. تعداد ۳۶۳ نفر متقاضی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نتایج پذیرش استعداد درخشان بدون آزمون گروه پزشکی سال 96 اعلام شد

اسامی پذیرفته شدگان استعداد درخشان بدون آزمون رشته های گروه پزشکی در آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۶-۹۷ منتشر شد. به گزارش خبرنگار مهر، اسامی این پذیرفته شدگان در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است. تعداد ۳۶۳ نفر متقاضی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نتایج پذیرش استعداد درخشان بدون آزمون گروه پزشکی سال 96 اعلام شد