نتایج آزمونهای کتبی دانشنامه پزشکی اعلام شد/ نتایج نهایی 19 مهر 96

Home / نتایج آزمونهای کتبی دانشنامه پزشکی اعلام شد/ نتایج نهایی 19 مهر 96

نتایج آزمونهای کتبی دانشنامه پزشکی اعلام شد/ نتایج نهایی 19 مهر 96

نتایج آزمون های کتبی سی و یکمین دوره دانشنامه فوق تخصصی و شصت و چهارمین دوره دانشنامه تخصصی اعلام شد و افراد دارای حد نصاب به مرحله مصاحبه معرفی شدند. به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره آزمون دانشنامه فوق …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نتایج آزمونهای کتبی دانشنامه پزشکی اعلام شد/ نتایج نهایی 19 مهر 96

نتایج آزمون های کتبی سی و یکمین دوره دانشنامه فوق تخصصی و شصت و چهارمین دوره دانشنامه تخصصی اعلام شد و افراد دارای حد نصاب به مرحله مصاحبه معرفی شدند. به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره آزمون دانشنامه فوق …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نتایج آزمونهای کتبی دانشنامه پزشکی اعلام شد/ نتایج نهایی 19 مهر 96