نامه جمعی از دانشجویان رشته بهداشت: سرفصل‌های آموزشی را بروز کنید، شغل هم نداریم

Home / نامه جمعی از دانشجویان رشته بهداشت: سرفصل‌های آموزشی را بروز کنید، شغل هم نداریم

نامه جمعی از دانشجویان رشته بهداشت: سرفصل‌های آموزشی را بروز کنید، شغل هم نداریم

جمعی از دانشجویان رشته بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی اراک، لرستان، قزوین و خراسان، طی نامه ای به وزیر بهداشت، خواستار رسیدگی به وضعیت دانشجویان و شاغلان حوزه بهداشت کشور شدند.   در بخشی از این نامه خطاب به سیدحسن هاشمی، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نامه جمعی از دانشجویان رشته بهداشت: سرفصل‌های آموزشی را بروز کنید، شغل هم نداریم

جمعی از دانشجویان رشته بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی اراک، لرستان، قزوین و خراسان، طی نامه ای به وزیر بهداشت، خواستار رسیدگی به وضعیت دانشجویان و شاغلان حوزه بهداشت کشور شدند.   در بخشی از این نامه خطاب به سیدحسن هاشمی، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نامه جمعی از دانشجویان رشته بهداشت: سرفصل‌های آموزشی را بروز کنید، شغل هم نداریم

wolrd press news