میانگین حقوق معلمان به 2 میلیون و 380 هزار تومان رسید

Home / میانگین حقوق معلمان به 2 میلیون و 380 هزار تومان رسید

میانگین حقوق معلمان به 2 میلیون و 380 هزار تومان رسید

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه استقرار نظام آموزشی جدید را خوب شروع نکردیم و مشکلات ناشی از آن هرروز گریبان ما را می‌گیرد، در عین حال از افزایش میانگین حقوق معلمان در سال جاری خبر داد. به گزارش …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

میانگین حقوق معلمان به 2 میلیون و 380 هزار تومان رسید

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه استقرار نظام آموزشی جدید را خوب شروع نکردیم و مشکلات ناشی از آن هرروز گریبان ما را می‌گیرد، در عین حال از افزایش میانگین حقوق معلمان در سال جاری خبر داد. به گزارش …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

میانگین حقوق معلمان به 2 میلیون و 380 هزار تومان رسید