مواجهه با نتیجه کنکور را بزرگ نکنید

Home / مواجهه با نتیجه کنکور را بزرگ نکنید

مواجهه با نتیجه کنکور را بزرگ نکنید

مواجهه با نتیجه کنکور را بزرگ نکنید/ دانشگاه نقطه پایان زندگی نیست علی نظر نژاد     یکی از دغدغه‌های هر فردی بعد از اتمام دوران مدرسه قبولی در کنکور و چندین رشته محبوب در کشور است که قطعا این مساله میسر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مواجهه با نتیجه کنکور را بزرگ نکنید

مواجهه با نتیجه کنکور را بزرگ نکنید/ دانشگاه نقطه پایان زندگی نیست علی نظر نژاد     یکی از دغدغه‌های هر فردی بعد از اتمام دوران مدرسه قبولی در کنکور و چندین رشته محبوب در کشور است که قطعا این مساله میسر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مواجهه با نتیجه کنکور را بزرگ نکنید