مهلت ثبت نام کاردانی و کارشناسی 95 دانشگاه جامع علمی کاربردی تمدید شد

Home / مهلت ثبت نام کاردانی و کارشناسی 95 دانشگاه جامع علمی کاربردی تمدید شد

مهلت ثبت نام کاردانی و کارشناسی 95 دانشگاه جامع علمی کاربردی تمدید شد

داوطلباند دوره های کاردانی و کارشناسی ورودی بهمن دانشگاه جامع علمی کاربردی تا 27 فروردین ماه برای ثبت نام فرصت دارند.عباس علایی نوین، معاون سنجش،خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مهلت ثبت نام کاردانی و کارشناسی 95 دانشگاه جامع علمی کاربردی تمدید شد

داوطلباند دوره های کاردانی و کارشناسی ورودی بهمن دانشگاه جامع علمی کاربردی تا 27 فروردین ماه برای ثبت نام فرصت دارند.عباس علایی نوین، معاون سنجش،خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مهلت ثبت نام کاردانی و کارشناسی 95 دانشگاه جامع علمی کاربردی تمدید شد

بک لینک رنک 8

استخدام