مهاجم ملی‌پوش فوتبال ساحلی بازی با تاهیتی را از دست داد

Home / مهاجم ملی‌پوش فوتبال ساحلی بازی با تاهیتی را از دست داد

مهاجم ملی‌پوش فوتبال ساحلی بازی با تاهیتی را از دست داد
مهاجم ملی‌پوش فوتبال ساحلی به دلیل پارگی عضلات ران پای راست از همراهی تیم ملی در بازی بعدی با تاهیتی بازماند.

مهاجم ملی‌پوش فوتبال ساحلی بازی با تاهیتی را از دست داد

مهاجم ملی‌پوش فوتبال ساحلی به دلیل پارگی عضلات ران پای راست از همراهی تیم ملی در بازی بعدی با تاهیتی بازماند.
مهاجم ملی‌پوش فوتبال ساحلی بازی با تاهیتی را از دست داد