ممنوعیت تردد خودرو و موتورسیکلت در مسیر راهپیمایی جاماندگان

Home / ممنوعیت تردد خودرو و موتورسیکلت در مسیر راهپیمایی جاماندگان

ممنوعیت تردد خودرو و موتورسیکلت در مسیر راهپیمایی جاماندگان
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از ممنوعیت تردد خودرو و موتور سیکلت در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین خبر داد.

ممنوعیت تردد خودرو و موتورسیکلت در مسیر راهپیمایی جاماندگان

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از ممنوعیت تردد خودرو و موتور سیکلت در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین خبر داد.
ممنوعیت تردد خودرو و موتورسیکلت در مسیر راهپیمایی جاماندگان